792

Zoeken

Entreeopleidingen

NIVEAU 1 | BOL/BBL | OPLEIDINGSDUUR 1 JAAR | GASTHUISSTRAAT 79 HELMOND
Geen diploma en tóch doorstromen naar het mbo? Dat kan met onze entreeopleidingen!

Entree
Entreeopleidingen zijn opleidingen op niveau 1. Je leert om als assistent te werken.

Je kunt kiezen uit acht richtingen (profielen):
– assistent bouwen, wonen en onderhoud
– assistent dienstverlening en zorg
– assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
– assistent installatie- en constructietechniek
– assistent logistiek
– assistent mobiliteitsbranche
– assistent procestechniek
– assistent verkoop/retail

Jouw opleiding
In je opleiding krijg je theorie- en praktijklessen die te maken hebben met de richting die je hebt gekozen. Je krijgt les in Nederlands en rekenen, maar ook werknemersvaardigheden en beroepsvaardigheden. Voorbeelden daarvan zijn: voorbereiden van werkzaamheden, samenwerken en omgangsvormen.

Stage
bol
Stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Vanaf de tweede periode (na tien weken) tot aan het einde van de opleiding ga je twee dagen per week op stage.

bbl
Je gaat één dag per week naar school en hebt een arbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Op de dagen dat je werkt doe je de noodzakelijke praktijkervaring op.

Bindend studieadvies
Voor de start van je opleiding worden met jou afspraken gemaakt. Deze staan op je afsprakenkaart. Tijdens je opleiding krijg je maximaal vier maanden de tijd om te laten zien wat je kunt. Samen met je docent heb je daar twee à drie keer een gesprek over. Ook de afsprakenkaart wordt dan besproken.
Uiterlijk na vier maanden wordt er een (bindend) studieadvies afgegeven. Dit advies bepaalt of:
– je het Entreediploma kunt behalen.
– je helaas moet stoppen.

Begeleiding
Bij jouw slbér kun je terecht met al jouw vragen over jouw opleiding bij ROC Ter AA. Ook kun je bij je slb’er terecht als je niet lekker in je vel zit of als je gewoon wat kwijt wilt. Zes keer per schooljaar heb je een gesprek met jouw slb’er. Dit wordt voor je ingeroosterd. Tijdens deze gesprekken bekijken we samen hoe het gaat in de opleiding en waar je je nog in wilt verbeteren.

Iets voor jou?
Je wordt uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek (intake) als je:
– (vóór 1 augustus) ouder dan 16 jaar bent;
– geen vo-diploma hebt;
– kunt werken in een groep van ongeveer 15 studenten;
– wilt én kunt werken aan je beroepshouding op school en in je bpv (stage);
– niet toelaatbaar bent voor een mbo opleiding op niveau 2, 3 of 4.

Wat kun je na de opleiding doen?
Na het behalen van je diploma krijg je advies of je het beste kunt gaan werken, of verder kunt studeren met een vervolgopleiding op niveau 2.

Kosten
Lesgeld
Voor beroepsopleidingen betaal je (alleen als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent) lesgeld. Het lesgeld voor 2018 – 2019 voor een opleiding in de BOL is  € 1155,-. Het lesgeld voor een opleiding in de BBL is € 240,-. Het lesgeld wordt geïnd door het Ministerie van OCW.

Leermiddelen
Verder heb je voor je opleiding leermiddelen nodig. Houd rekening met een bedrag van ongeveer € 200,-.

Lees verder…