8918

Zoeken

“Da’s nou écht iets voor jou, mam”

Meedoen met activiteiten én jongeren ervaring laten opdoen
Eerstejaarsstudenten van het Zorg & Welzijn College (ROC Ter AA) zijn gestart met ‘Lokaal Sociaal’. Onder die naam verzorgen zij één keer per week ontmoetings- en activiteitenochtenden voor ouderen.
Bij het voorbereiden en uitvoeren van creatieve en sportieve activiteiten, spel, gezamenlijk koken en eten en het ouderen leren omgaan met computer en tablet kunnen de studenten dat wat ze tijdens hun opleiding leren meteen in de praktijk brengen. ‘Lokaal Sociaal’ wordt op die manier een inspirerende leeromgeving waarin de studenten zich voorbereiden op hun latere beroepspraktijk.

Bij het uitvoeren van de activiteiten worden de studenten ondersteund door docenten van ROC Ter AA en medewerkers van Savant Zorg. “En we hopen ook op een actieve inbreng van de ouderen zelf”, zeggen Annemie Janssen (ROC Ter AA) en Marion Kuunders (Savant Zorg). “Zij nemen hun kennis, vaardigheden, levenservaring en hun vaak mooie verhalen mee. En daarvan kunnen onze studenten dan weer veel leren. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten.”

Deelname aan ‘Lokaal Sociaal’ staat open voor iedere oudere in Helmond die behoefte heeft aan een leuke en gezellige activiteitenochtend. ‘Lokaal Sociaal’ wil zich vooral richten op ouderen die zich een beetje alleen voelen en die niet vaak aan dit soort activiteiten deelnemen. “Die groep is vaak lastig te bewegen om mee te doen”, zegt Marion Kuunders. “Daarom willen we ons óók op hun kinderen en kleinkinderen richten om hen dat duwtje in de rug te geven.”

Aanmelden is gewenst. Dat kan – op maandag tot en met donderdag – via telefoonnummer 0492 – 50 79 05. Aan deelname aan de activiteiten zijn (lage) kosten verbonden.