1600

Zoeken

Passend onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat jij de begeleiding krijgt die nodig is om jouw opleiding tot een succes te maken. Ook als je een leerprobleem, een chronische ziekte, handicap of beperking hebt, denken we graag met je mee over jouw mogelijkheden bij ROC Ter AA.

Samen met jou, jouw ouders en/of anderen bekijken we welke ondersteuning jij nodig hebt voor een succesvolle schoolloopbaan. Dat kan betekenen dat je extra faciliteiten en/of aanpassingen nodig hebt, of (ook) extra begeleiding in de vorm van gesprekken.

Het begint met de intake
In het intakegesprek vragen we of je behoefte hebt aan extra ondersteuning. Als dat het geval is, nodigen we je uit voor een tweede gesprek om jouw ondersteuningsbehoefte en de ondersteuningsmogelijkheden te bespreken. In dat gesprek zoeken we samen met jou en jouw ouders/verzorgers naar de best passende ondersteuning. Op die manier maken we jouw kans van slagen zo groot mogelijk. De afspraken die we met je maken, leggen we vast in een ondersteuningsplan.

Ondersteuning
De begeleiding en ondersteuning verdelen we in drie lijnen. Lees verder…