756

Zoeken

Studiefinanciering

Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je in principe recht op studiefinanciering. De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag.

Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een OV-studentenkaart.
Doe je een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele rentedragende lening terug.
Volg je een opleiding op niveau 3 of 4 dan krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs.

Prestatiebeurs
Je kunt een prestatiebeurs krijgen als je een bol-opleiding niveau 3 of 4 volgt. Het is belangrijk dat je binnen vier jaar een diploma behaalt, want daarna stopt de financiering. Houd hier ook rekening mee bij een tussentijdse switch zodat je niet hoeft bij te lenen.
Je hoeft de beurs niet terug te betalen als je binnen tien jaar je diploma op dit niveau behaalt.

Vavo
Volg je voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dan kom je in aanmerking voor tegemoetkoming scholieren. Je hebt geen recht op studiefinanciering.

Tegemoetkoming ouders
Als jij onder de 18 bent en een bol-opleiding volgt, kunnen je ouders mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Kijk voor alle informatie over studiefinanciering op www.duo.nl.