Zoeken

Tegemoetkoming reiskosten

Voor studenten van ROC Ter AA is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de reiskosten te krijgen.

Studenten jonger dan 18 jaar uit Noord-Brabant:
In Brabant komen mbo-studenten tot 18 jaar in aanmerking voor een voordeling busabonnement (voor € 43,20 per maand). Kijk voor meer informatie op de abonnementenpagina van de website van Goedbezigbus. Kijk bij Brabant Vrij 16- 17 jarigen.

Studenten jonger dan 18 jaar uit Limburg:
Limburgse mbo-scholieren die een BOL-opleiding volgen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Deze subsidie kan worden aangevraagd bij de Provincie Limburg. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2014.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende regels:
Je bent een minderjarige MBO-scholier (op 1 juli jonger dan 18 jaar)
Je volgt een voltijds BOL-opleiding
Je woont in de provincie Nederlands-Limburg
Je hebt niet al eerder subsidie aangevraagd binnen de Nadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige MBO-scholieren 2013 – 2015

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Limburg.

Studenten van 18 jaar en ouder:
Studenten van 18 jaar en ouder hebben recht op studiefinanciering. Daarbij hoort het recht op een OV-kaart waarmee gratis of met korting kan worden gereisd. Voor meer informatie over de OV-kaart: kijk op http://www.duo.nl/particulieren/mbo-er/ov-en-reizen/reisproduct-regelen.asp of www.studentenov-chipkaart.nl.