11655

Zoeken

Docent Nt2 – 0,7 – 1,0 fte

Ons team Volwasseneneducatie verzorgt zowel Nt1- als Nt2-onderwijs, aan zowel laag-, midden- als hoogopgeleiden. Zo leren wij mensen voor wie het Nederlands de moedertaal is, (beter) lezen en/of schrijven. Ook hebben we inburgeringscursussen op alle niveaus voor nieuwkomers (zelfmelders) en NT2-cursussen voor mensen die niet verplicht zijn om in te burgeren, maar de Nederlandse taal wel beter willen beheersen. Er zijn intensieve en minder intensieve taalcursussen, al dan niet gecombineerd met een traject gericht op werk, een vervolgopleiding of opvoeding en maatschappelijke participatie. Sommige cursussen geven wij op de werkvloer, op de locatie van een bedrijf. Ook in het mbo zijn wij actief. We geven daar bijlessen Nederlands en extra ondersteuningslessen op het gebied van taal en studievaardigheden aan (ex-)inburgeraars die zijn doorgestroomd naar het mbo.

Wij zoeken een docent die flexibel inzetbaar is op verschillende dagdelen, zowel overdag als ‘s avonds. De werklocatie(s) is/zijn in Helmond e.o.

Functie-informatie
Van een docent wordt verwacht dat hij/zij cursisten kan aansturen en begeleiden in hun leerproces, een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van onderwijsplannen en –materialen en onderwijs-leeractiviteiten binnen het eigen team afstemt.

De hoofdtaken bestaan uit
• Het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces voor deelnemers;
• Het kunnen indelen van deelnemers naar leerstijl, houding, niveau en het geven van opdrachten en begeleiding aan groepen;
• Het actief beheersen, verdiepen en verbreden van de (beroeps)inhoudelijke en –didactische kennis en vaardigheden.

De functie-eisen
• Afgeronde Lerarenopleiding en/of vergelijkbare hbo-opleiding met de bevoegdheid te mogen doceren in het mbo-onderwijs;
• Een Post-hbo-diploma Nt2;
• Ervaring in het Nt2-onderwijs en bij voorkeur in het volwassenenonderwijs;
• Bij voorkeur ervaring in het lesgeven aan deze doelgroep;
• Affiniteit met en interesse in de doelgroepen (mbo-studenten, inburgeraars, Nt2-deelnemers, laagopgeleiden;
• Pro-actief, zelfstandig en klantgericht;
• In bezit van rijbewijs en auto.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisschaal : LB
Minimumsalaris : € 2.757,-
Maximum salaris : € 4.123,-
Eindejaarsuitkering : 8,33 % van het bruto jaarsalaris

Dienstverband
Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd. Afhankelijk van andere opdrachten stemmen we de duur en het aantal uren af met de kandidaat.

Informatie
Voor verdere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Gijsbers (m.gijsbers@roc-teraa.nl), teamleider Volwasseneneducatie. Voor informatie voor de procedure kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Breugel, Adviseur HR, voor beiden geldt het telefoonnummer: 0492 – 50 79 00.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdagochtend 15 of vrijdagmiddag 18 januari 2019.
U kunt solliciteren tot maandag 7 januari 2019.

Sollicitatie
Uw reactie kunt u richten aan dhr. G.J. van Breugel, HR adviseur. Graag ontvangen wij uw motivatiebrief met Curriculum Vitae, o.v.v. vacaturenummer: VE 19-01 per e-mail: vacatures@roc-teraa.nl.