4486

Zoeken

Klachten en klachtenregelingen

ROC Ter AA verzorgt onderwijs voor een brede doelgroep studenten. We vinden het belangrijk dat alle studenten tevreden zijn met het onderwijs dat wij hen bieden.

Bij ons onderwijs en de uitvoering ervan zijn veel partijen betrokken. Ondanks de inzet van iedereen kunnen situaties ontstaan waarover een belanghebbende een klacht heeft. Wij hebben daarvoor een aantal klachtenregelingen. In deze regelingen staan de stappen aangegeven die een belanghebbende kan nemen als hij of zij een klacht heeft. Met de regelingen beogen wij een zorgvuldige behandeling van klachten, zodat het belang van de belanghebbende wordt gediend. De regelingen zijn ook bedoeld om oorzaken weg te nemen en adequate maatregelen te kunnen nemen, zodat herhaling voorkomen wordt.

Klachtenreglement voor studenten: algemene klachten

Klachtenreglement voor externen: algemene klachten

Klachtenreglement voor studenten: bindend studieadvies

Klachtenreglement voor studenten: examinering

Klachtenreglement voor studenten: grensoverschrijdend gedrag

Een klacht indienen? Gebruik dit  Klachtenformulier.