4486

Zoeken

Klachten en klachtenregelingen

ROC Ter AA realiseert onderwijs voor een brede doelgroep van studenten en deelnemers.
We vinden het belangrijk dat alle studenten en deelnemers tevreden zijn met het onderwijs dat wij hen bieden.

Bij ons onderwijs en de uitvoering ervan zijn veel partijen betrokken. Ondanks de inzet van iedereen kunnen situaties ontstaan waarover een belanghebbende een klacht kan hebben.
Wij hebben daarvoor een aantal klachtenregelingen. In deze regelingen staan de stappen aangegeven die een belanghebbende kan nemen indien hij of zij een klacht heeft.
Met de regelingen beogen wij een zorgvuldige behandeling van klachten, zodat het belang van de belanghebbende wordt gediend en een veilig leer- en leefklimaat wordt gewaarborgd. De regelingen zijn ook bedoeld om oorzaken weg te nemen en adequate maatregelen te kunnen nemen, zodat herhaling voorkomen wordt.

Handboek Klachtenregelingen 2015

Klachtenregeling algemene zaken

Klachtenregeling examens

Klachtenregeling machtsmisbruik

Klokkenluidersregeling

Een klacht indienen? Gebruik dit  Klachtenformulier.