4486

Zoeken

Klachten en klachtenregelingen

ROC Ter AA verzorgt onderwijs voor een brede doelgroep studenten. We vinden het belangrijk dat alle studenten tevreden zijn met het onderwijs dat wij hen bieden.

Bij ons onderwijs en de uitvoering ervan zijn veel partijen betrokken. Ondanks de inzet van iedereen kunnen situaties ontstaan waarover een belanghebbende een klacht heeft. Wij hebben daarvoor een aantal klachtenregelingen. In deze regelingen staan de stappen aangegeven die een belanghebbende kan nemen als hij of zij een klacht heeft. Met de regelingen beogen wij een zorgvuldige behandeling van klachten, zodat het belang van de belanghebbende wordt gediend. De regelingen zijn ook bedoeld om oorzaken weg te nemen en adequate maatregelen te kunnen nemen, zodat herhaling voorkomen wordt.

Klachtenreglement voor studenten: algemene klachten

Klachtenreglement voor externen: algemene klachten

Klachtenreglement voor studenten: bindend studieadvies

Klachtenreglement voor studenten: examinering

Klachtenreglement voor studenten: grensoverschrijdend gedrag

Een klacht indienen?
Het is mogelijk om een klacht in te dienen. Gebruik hiervoor één van de onderstaande klachtenformulieren. Op ieder formulier staat vermeld aan wie het gericht moet worden. In de klachtenreglementen vind je ook informatie over de indientermijn van een klacht.

Formulieren voor studenten

Student – Algemene klacht

Student – Klacht examinering

Student – Klacht grensoverschrijdend gedrag

Student – Bindend studieadvies
Ben je niet eens met het bindend studieadvies, dan kun je in beroep gaan bij de onafhankelijke Commissie van beroep voor examens. Je kunt in beroep gaan binnen 2 weken nadat jij op de hoogte bent gesteld van het bindend studieadvies.
Het beroepsschrift richt je aan:
De Commissie van Beroep voor de Examens
t.a.v. de secretaris
mevr. drs. C.T.F. Haans
e-mail aan: commissieberoepexamens@rocgilde.nl
Hulp bij indienen beroep
Een vertrouwenspersoon van ROC Ter AA kan je helpen bij het indienen van een beroep.

Formulier voor externen

Externe – Algemene klacht