11243

Zoeken

BOL niveau 3

Combi-opleiding 2: Verzorgende-ig ghz & Begeleider gehandicaptenzorg

Niveau 3 | bol | Opleidingsduur 3 jaar | Nieuwveld

HET BEROEP
In het werkveld is steeds meer vraag naar medewerkers die zowel voor zorg als welzijn zijn opgeleid. Het hebben van zorgverlenende én begeleidende kwaliteiten is belangrijk om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun zorgbehoeften. Je verzorgt mensen en begeleidt hen op het gebied van wonen, dagbesteding en/of vrije tijd. De doelgroep bestaat onder meer uit (oudere) zorgvragers met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking.

Jouw verantwoordelijkheden zijn onder meer: het ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, het toedienen van medicatie en het opstellen en bijstellen van een zorgleefplan. Daarnaast zorg je voor een zinvolle dagbesteding van de zorgvrager en bied je steun op emotioneel, sociaal en maatschappelijk gebied.

DE OPLEIDING
In leerjaar 1 word je breed opgeleid en krijg je vakken die gericht zijn op zorg en op welzijn. Dit geeft je de mogelijkheid om je te oriënteren op het werkveld en de inhoud van het beroep. Aan het einde van leerjaar 1 maak je een definitieve keuze voor deze opleiding of stap je over naar Verzorgende-ig, Begeleider specifieke doelgroepen of de andere combi-opleiding.

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Anatomie
Communicatie
Doelgroepen
EHBO
Loopbaan & Burgerschap
Nederlands
Ontwikkelingspsychologie
Persoonlijke verzorging
Rekenen
Voeding en wonen
Ziektebeelden en medicatie

Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden. Je kunt onder meer kiezen uit Gezonde leefstijl, Wijkgericht werken en Expressief talent. Je kunt ook kiezen voor een algemeen keuzedeel als Duits, Engels of Internationaal II: werken in het buitenland.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
Je wordt toegelaten als je een afgeronde mavo/vmbo kaderberoepsgerichte leerweg hebt of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo; of een gelijkwaardig diploma. Na aanmelding voor de opleiding word je uitgenodigd voor een intake.

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Om te starten met de bpv heb je een verklaring omtrent het gedrag (vog) nodig. Op school krijg je informatie over de aanvraag van de vog.
In elk leerjaar heb je beroepspraktijkvorming (bpv). De opleiding is opgebouwd uit lesblokken en blokstages. Je bent dus steeds tien weken op school of op de bpv-plek met een wekelijkse terugkomdag op school. Het uitgangspunt binnen de opleiding is dat je op zoveel mogelijk verschillende plekken praktijkervaring opdoet. Zo word je breed opgeleid en zie je veel van het werkveld. Wisselende diensten en werken in het weekend horen bij het beroep, en dus ook bij de stages.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je kunt je inleven in andere mensen
Je toont aandacht en begrip
Je bent geduldig en kunt goed luisteren
Je bent flexibel
Je kunt plannen en organiseren
Je zorgt graag voor andere mensen
Je kunt samenwerken
Je staat open voor feedback

WAT KUN JE NA DEZE OPLEIDING?
Na het afronden van deze combi-opleiding je twee diploma’s: een diploma Verzorgende-ig en een diploma Begeleider gehandicaptenzorg. Met beide diploma’s ben je breed inzetbaar bij zorgorganisaties. Daarnaast heb je de mogelijkheid om door te stromen naar een mbo-opleiding op niveau 4.