423

Zoeken

Juridisch-administratieve beroepen

Juridisch-administratief dienstverlener

Niveau 4 | bol | Opleidingsduur 3 jaar | Keizerin Marialaan

HET BEROEP
Als juridisch-administratief dienstverlener verricht je ondersteunende administratieve werkzaamheden op juridisch gebied in overheids-, profit- en non-profitorganisaties. Je hebt veel contact met cliënten. Het geven van voorlichting en informatie op juridisch gebied behoort zeker tot jouw werkzaamheden. Je zult ook administratieve taken verrichten, zoals het (schriftelijk) vastleggen van afspraken, het aanleggen en bijhouden van dossiers, het organiseren van bijeenkomsten en het bijhouden van het archief. Belangrijk is dat je geïnteresseerd bent in wet- en regelgeving en de toepassing daarvan in allerlei situaties. Je hebt klantgerichte en communicatieve vaardigheden ontwikkeld, zowel schriftelijk als mondeling. Vanzelfsprekend behoort kennis op allerlei juridische terreinen tot jouw competenties. De opleiding tot juridisch-administratief medewerker biedt volop toekomstmogelijkheden.

De juridisch-administratief dienstverlener is werkzaam in organisaties op het gebied van:
– openbaar bestuur: bijvoorbeeld Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, kadaster, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen;
– sociale zekerheid: bijvoorbeeld afdelingen inkomen en zorg van gemeenten, UWV, SVB, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers;
– zakelijke dienstverlening: rechtsdienstverlening, bijvoorbeeld ter ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamer van Koophandel, rechtbank, OM, verzekeraars, makelaardij, bewindvoering en woningbouwcorporaties.

DE OPLEIDING
De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een of meer keuzedelen. Aan het begin van de opleiding staat de oriëntatie op het werkveld en de opleiding centraal. Alle studenten juridisch-administratieve beroepen volgen dan hetzelfde programma. Je krijgt algemene kennis van het recht en werkt, meestal in groepjes, aan projecten. Je krijgt algemene kennis van het recht en werkt – meestal in groepjes – aan projecten.  Je doet praktijkervaring op door buiten de school opdrachten uit te voeren bij bedrijven en instellingen uit de beroepssector. Na verloop van tijd maak je – mede op basis van jouw stage – een keuze tussen de uitstroomrichtingen juridisch-administratief dienstverlener en medewerker human resource management (HRM).

Tijdens je opleiding maak je onder meer kennis met de volgende zaken:
opvragen van (juridische) gegevens;
opstellen van (juridische) standaarddocumenten;
bijhouden van dossiers van klanten;
verzorgen van correspondentie;
geven van informatie aan klanten en anderen;
verrichten van financiële en administratieve werkzaamheden;
communiceren met cliënten, collega’s en opdrachtgevers;
omgaan met vertrouwelijke informatie;
wetgeving

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Recht
Communicatie
Nederlands
Engels
Rekenen
Loopbaan en burgerschap

KEUZEDELEN
Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Dat zijn flexibele onderdelen binnen je opleiding. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
Beroepspraktijkvorming (bpv) is erg belangrijk; daarin breng je de theorie in praktijk. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Voor de bpv wordt een overeenkomst gesloten tussen jou, de school en het bedrijf of de instelling die de praktijk verzorgt. Je afstudeerstage start in de tweede helft van je opleiding.  In deze stage leer je de vaardigheden van jouw uitstroomrichting.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je hebt interesse in wet- en regelgeving
Je kunt goed communiceren
Je kunt goed luisteren
Je helpt mensen graag op weg
Je geeft graag informatie aan mensen
Je kunt goed met vertrouwelijke informatie omgaan
Je werkt nauwkeurig.
Je bent goed in Nederlands
Je houdt van verantwoordelijk werk
Je bent zelfstandig, maar werkt ook graag samen

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Je wordt toegelaten als je een afgeronde opleiding vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg hebt; of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo; of een mbo-diploma niveau 3. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

WAT KUN JE NA DE OPLEIDING DOEN?
Na deze opleiding kun je gaan werken, maar je kunt natuurlijk ook doorstromen naar een hbo-opleiding, bijvoorbeeld sociaal-juridische dienstverlening (sjd), maatschappelijk werk & dienstverlening, management economie en recht (mer), of hbo recht.

KOSTEN
Klik hier

MEELOPEN BIJ DEZE OPLEIDING?
Je kunt bij ons meelopen bij deze opleiding. Tijdens zo’n meeloopdag krijg je een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten en de sfeer op school.
Meld je aan voor meelopen

DIRECT AANMELDEN VOOR DEZE OPLEIDING
Meld je aan voor deze opleiding