495

Zoeken

BOL niveau 4

Mbo-verpleegkundige

Niveau 4 | bol | Opleidingsduur 4 jaar | Nieuwveld

HET BEROEP
Als mbo-verpleegkundige in de gezondheidzorg verpleeg, verzorg en begeleid je zorgvragers. Je kunt aan het werk bij verschillende instellingen in de sector verpleging en verzorging en in verschillende branches: het ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. De doelgroep waaraan je zorg verleent, is heel divers:
– oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg;
– chronisch zieken;
– zorgvragers die herstellend zijn van bijv. een ongeval of hersenbloeding;
– zorgvragers met een handicap;
– zorgvragers met psychiatrische ziekten en/of stoornissen;
– (ouders van) pasgeborenen;
– kinderen en jeugdigen met gezondheidsproblemen.

Op de werkplek kunnen zowel de zorgvragers als hun zorgbehoeften snel veranderen. Het is daarom van belang dat je je flexibel kunt opstellen en dat je alert bent op veranderingen in zorgbehoeften.

DE OPLEIDING
In leerjaar 1 word je breed opgeleid en krijg je vakken die gericht zijn op het verplegen, verzorgen en begeleiden van zorgvragers. Dit geeft je de mogelijkheid om je te oriënteren op het werkveld en de inhoud van het beroep. Je kunt daarbij kiezen uit twee richtingen:
– Mbo-verpleegkundige reguliere route;
– Mbo-verpleegkundige ziekenhuisroute. Deze opleiding is gericht op het werken in het ziekenhuis. In het tweede leerjaar loop je stage in een andere branche, zoals de gehandicaptenzorg. Voor deze opleiding is tijdig aanmelden van belang. Als je je vóór 1 april aanmeldt, dan word je meegenomen in de intakeprocedure van deze studierichting.

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Anatomie
Communicatie
Doelgroepen
EHBO
Loopbaan en burgerschap
Nederlands
Persoonlijke verzorging
Rekenen
Voeding en dieetleer
Verpleegtechnische vaardigheden

KEUZEDELEN
Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden. Je kunt onder meer kiezen uit Zorginnovaties en technologie, Gezonde leefstijl en Expressief talent. Je kunt ook kiezen voor een algemeen keuzedeel als Duits, Internationaal II: werken in het buitenland of Voorbereiding hbo.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
In elk leerjaar heb je beroepspraktijkvorming (bpv). De opleiding is opgebouwd uit lesblokken en blokstages. Je bent dus steeds tien weken op school of op de bpv-plek met een wekelijkse terugkomdag op school. Het uitgangspunt binnen de opleiding is dat je op zoveel mogelijk verschillende plekken praktijkervaring opdoet. Zo word je breed opgeleid en zie je veel van het werkveld. Wisselende diensten en werken in het weekend horen bij het beroep, en dus ook bij de stages.

Om te starten met de bpv heb je een verklaring omtrent het gedrag (vog) nodig. Op school krijg je informatie over de aanvraag van de vog.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je bent geïnteresseerd in gezondheidszorg
Je kunt je inleven in andere mensen
Je bent geduldig en kunt goed luisteren
Je toont initiatief
Je kunt plannen en organiseren
Je zorgt graag voor andere mensen
Je kunt samenwerken
Je bent flexibel
Je staat open voor feedback

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Je wordt toegelaten als je een afgeronde mavo/vmbo kaderberoepsgerichte leerweg hebt of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo; of een gelijkwaardig diploma. Daarnaast geldt een aantal specifieke eisen, o.a. op het gebied van rekenvaardigheid. Als je een dyscalculieverklaring hebt, adviseren we je om niet voor deze opleiding te kiezen. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een intake.

WAT KUN JE NA DE OPLEIDING DOEN?
Na deze opleiding kun je gaan werken als mbo-verpleegkundige of doorstromen naar een hbo-opleiding.

KOSTEN
Klik hier

MEELOPEN BIJ DEZE OPLEIDING?
Je kunt bij ons meelopen bij deze opleiding. Tijdens zo’n meeloopdag krijg je een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten en de sfeer op school.
Meld je aan voor meelopen

DIRECT AANMELDEN VOOR DEZE OPLEIDING
Meld je aan voor deze opleiding