4756

Zoeken

Dienstverlening

Medewerker sport en recreatie

Niveau 2 | bol | Opleidingsduur 1,5 jaar | Keizerin Marialaan

Bij deze opleiding kunnen wij in schooljaar 2019 – 2020 maximaal 24 nieuwe studenten plaatsen. Dit heeft onder meer te maken met het aantal beschikbare stageplaatsen.

HET BEROEP
Als medewerker sport en recreatie voer je (delen) van sportieve en recreatieve activiteiten uit, je begeleidt gasten/deelnemers en je houdt toezicht. Je gaat graag met mensen om, bent gastvrij en weet je gasten/deelnemers op een plezierige manier te vermaken en te enthousiasmeren. Je weet van aanpakken en werkt volgens voorschriften en instructies en gemaakte afspraken. Je bent alert op het signaleren van bijzonderheden, met name op het gebied van (sociale en fysieke) veiligheid van gasten/deelnemers. De medewerker sport en recreatie werkt bijvoorbeeld bij een recreatiebedrijf zoals campings, bungalowparken, bij attractieparken, groepsaccommodaties of in sportorganisaties zoals fitnesscentra, indoor- en outdoor centra en sportverenigingen. Je kunt ook werkzaam zijn bij (semi)overheidsorganisaties of gezondheidsondernemingen, zwembaden, wellnesscentra of buitensportondernemingen.

DE OPLEIDING
In de opleiding leer je de kerntaken die bij het beroep horen. Je leert veel over de vaktechnische kant van het beroep: veiligheid en onderhoud, voeding en levensmiddelenbeheer, gezondheid in relatie tot sport en bewegen, sportieve en recreatieve activiteiten, EHBO, etc. Verder leer je om contacten te leggen en te onderhouden en leer je om je werkzaamheden te plannen en te organiseren.

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Voedingsleer
Communicatie
Weerbaarheid
Sport
Activiteiten
EHBO
Werken in groepen
Signaleren van sociale problematiek
Nederlands
Engels
Rekenen
Loopbaan en burgerschap

KEUZEDELEN
Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Dat zijn flexibele onderdelen binnen je opleiding. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
Beroepspraktijkvorming is erg belangrijk. Dan kun je de theorie in praktijk brengen. Daarom ga je in het eerste en tweede jaar van de opleiding op stage. Je doet die stages bij een erkend leerbedrijf. Daarvoor wordt een overeenkomst gesloten tussen jou, de school en het bedrijf dat de praktijk verzorgt.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je hebt affiniteit met sport en recreatie
Je hebt een dienstverlenende instelling
Je kunt goed met mensen omgaan
Je bent handig
Je kunt samenwerken
Je kunt zelfstandig werken
Je kunt goed tegen stress
Je bent flexibel
Je bent representatief
Je kunt organiseren

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Je wordt toegelaten als je minimaal een afgeronde vmbo-opleiding basisberoepsgerichte leerweg hebt of het diploma Entree.

WAT KUN JE NA DE OPLEIDING DOEN?
Met het diploma kun je natuurlijk aan het werk. Maar je kunt ook je baan combineren met een vervolgopleiding of doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau. Wij kunnen je daar alles over vertellen.

KOSTEN
Klik hier

MEELOPEN BIJ DEZE OPLEIDING?
Je kunt bij ons meelopen bij deze opleiding. Tijdens zo’n meeloopdag krijg je een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten en de sfeer op school.
Meld je aan voor meelopen

DIRECT AANMELDEN VOOR DEZE OPLEIDING
Meld je aan voor deze opleiding