365

Zoeken

Bouwen & Wonen

Metselaar

Niveau 2 | bol/bbl | Opleidingsduur 2 jaar | Goorsedijk Mierlo

HET BEROEP
Als metselaar voer je standaard metselwerken uit. Je lijmt ook lichte scheidingswandelementen. Meestal werk je samen met een collega of in een ploeg onder leiding van een voorman.

DE OPLEIDING
Tijdens je opleiding leer je wat schoonmetselwerk en vuilmetselwerk inhoudt en hoe je deze werkvormen toepast. Je leert stellen en leert hoe je kalkzandsteen verlijmt. Je oefent vaardigheden als bouwvoorbereiding, het aanleggen van funderingen en het metselen van bijzonder metselwerk. Ook gaan we in op de reparatie van metselwerk en het lijmen van lichte scheidingswanden.

mbo16_topopleiding_highresmbo17_topopleiding_highres_klein

Lees het verhaal van Tim Klessens.

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Vaktechnische vakken
Rekenen
Nederlands
Loopbaan en burgerschap
VCA (veilig werken)

KEUZEDELEN
Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Dat zijn flexibele onderdelen binnen je opleiding. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
bol
Bij Bouw Infra mensen volg je praktijklessen en Bouw Infra mensen zorgt voor stageplaatsen bij bouwbedrijven in de regio. Je krijgt daarvoor een stagevergoeding. In deze bol-variant ben je 40 uur per week bezig met opleiding en stage.

bbl
Omdat je tegelijk werkt en leert zijn er geen stageperiodes in deze leerweg. Op de dagen waarop je werkt doe je de noodzakelijke praktijkervaring op.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je bent graag met je handen bezig
Je wilt graag in de bouw werken
Je kunt zelfstandig werken
Je kunt werken in verschillende omstandigheden
Je bent nauwkeurig
Je ziet graag resultaat van je werk

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Je wordt toegelaten als je een vmbo-diploma of het diploma Entree hebt. Voor toelating tot de bbl-opleiding geldt dat je voor ten minste 20 uur een baan als leerling-metselaar bij een erkend leerbedrijf hebt.

WAT KUN JE NA DE OPLEIDING DOEN?
Na deze opleiding kun je (verder) aan het werk, maar je kunt ook nog kiezen voor de vervolgopleiding op niveau 3: allround metselaar.

KOSTEN
Klik hier

MEELOPEN BIJ DEZE OPLEIDING?
Je kunt bij ons meelopen bij deze opleiding. Tijdens zo’n meeloopdag krijg je een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten en de sfeer op school.
Meld je aan voor meelopen

DIRECT AANMELDEN VOOR DEZE OPLEIDING
Meld je aan voor deze opleiding