1298

Zoeken

Engineering & mechatronica

Monteur mechatronica

Niveau 2 | bol/bbl | Opleidingsduur 2 jaar | Keizerin Marialaan

HET BEROEP
Als monteur mechatronica heb je een veelzijdig beroep. Je werkt in een sector waar drie vakgebieden bij elkaar komen: metaal, elektrotechniek en besturingstechniek. Je bouwt van een elektrisch deel en een mechanische deel van installaties en machines een werkend systeem. Je leert ook om deze installaties en machines te onderhouden en te repareren. Of je maakt onderdelen voor producten als liften, robots of complexe machines. Je werkt bij een bedrijf waar ze machines of onderdelen voor specialistische machines maken. Vaak maken deze bedrijven ook producten waar in het buitenland vraag naar is.

DE OPLEIDING
Tijdens de opleiding leer je hoe je mechatronische installaties bouwt. Je leert over assemblage en eindbouw, hoe je werkzaamheden voorbereidt, materiaal en gereedschap controleert. Je leert hoe je  verbindende technieken toepast, componenten en modules afstelt, onderdelen en componenten kunt assembleren. Je gaat met deze vaardigheden zelf aan de slag in praktijkopdrachten en tijdens je stage.

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Montage en onderhoud
Metaalbewerken
Verspanen
Elektrotechniek
Pneumatiek
Besturingstechniek
Nederlands
Rekenen
Loopbaan en burgerschap

KEUZEDELEN
Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Dat zijn flexibele onderdelen binnen je opleiding, bijvoorbeeld Inspelen op innovaties. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
bol
Beroepspraktijkvorming is erg belangrijk: in stages doe je praktische vaardigheden en kennis op. Bij deze opleiding loop je in het eerste en tweede jaar regelmatig stage. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Daarvoor wordt een overeenkomst gesloten tussen jou, de school en het bedrijf waar je stage loopt. Het kan voorkomen dat je tijdens je stage werkt in wissel- of ploegendienst.

bbl
Je kunt deze opleiding ook volgen in de bbl-variant. Omdat je tegelijk werkt en leert zijn er geen stageperiodes in deze leerweg. Op de dagen waarop je werkt doe je de noodzakelijke praktijkervaring op.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je werkt graag met je handen
Het lijkt je leuk mee te bouwen aan machines
Je bent geïnteresseerd in elektro-, besturings- en metaaltechniek
Je bent nauwkeurig
Je bent betrouwbaar

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Je wordt toegelaten als je een afgeronde vmbo-opleiding basisberoepsgerichte leerweg hebt, of het diploma Entree. Voor toelating tot een bbl-opleiding geldt dat je een baan voor ten minste 20 uur bij een erkend leerbedrijf hebt. We bieden je graag hulp bij het regelen daarvan. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

WAT KUN JE NA DE OPLEIDING DOEN?
Na deze opleiding kun je aan het werk, maar je kunt ook kiezen voor een vervolgopleiding op niveau 3. De opleiding eerste monteur mechatronica bijvoorbeeld.

KOSTEN
Klik hier

MEELOPEN BIJ DEZE OPLEIDING?
Je kunt bij ons meelopen bij deze opleiding. Tijdens zo’n meeloopdag krijg je een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten en de sfeer op school.
Meld je aan voor meelopen

DIRECT AANMELDEN VOOR DEZE OPLEIDING
Meld je aan voor deze opleiding