395

Zoeken

Infra

Opperman bestratingen

Niveau 2 | bol/bbl | Opleidingsduur 2 jaar | Goorsedijk Mierlo

HET BEROEP
Als opperman bestratingen werk je samen met een straatmaker aan wegen, trottoirs en andere bestratingen. Je voert voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het inrichten van het werkterrein, het veiligstellen van kabels en leidingen en het stellen van banden en kolken. Tijdens het straatwerk voer je als opperman zand en stenen aan voor de straatmaker en maak je passtukken. Je veegt het straatwerk in en helpt de stra atmaker bij het plaatsen van straatmeubilair.

DE OPLEIDING
Tijdens de opleiding leer je de algemene basiskennis en vaardigheden van alle werkzaamheden die te maken hebben met straatwerk.

mbo16_topopleiding_highres

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Vaktechnische vakken
Rekenen
Nederlands
Loopbaan en burgerschap

KEUZEDELEN
Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Dat zijn flexibele onderdelen binnen je opleiding. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
bol
Bij Bouw Infra mensen volg je praktijklessen en Bouw Infra mensen zorgt voor stageplaatsen bij infrabedrijven in de regio. Je krijgt daarvoor een stagevergoeding. Je bent 40 uur per week bezig met opleiding en stage.

bbl
Omdat je tegelijk werkt en leert zijn er geen stageperiodes in deze leerweg. Op de dagen waarop je werkt doe je de noodzakelijke praktijkervaring op.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je hebt ruimtelijk en technisch inzicht
Je bent nauwkeurig
Je kunt goed rekenen
Je ziet graag resultaat van je werk
Je vindt het niet erg om te werken in verschillende
(weers-) omstandigheden.

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Je wordt toegelaten als je een vmbo-diploma of het diploma Entree hebt.

WAT KUN JE NA DE OPLEIDING DOEN?
Na deze opleiding kun je (verder) aan het werk, maar je kunt ook nog kiezen voor de vervolgopleiding op een hoger niveau, bijvoorbeeld de opleiding straatmaker.

KOSTEN
Klik hier

MEELOPEN BIJ DEZE OPLEIDING?
Je kunt bij ons meelopen bij deze opleiding. Tijdens zo’n meeloopdag krijg je een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten en de sfeer op school.
Meld je aan voor meelopen

DIRECT AANMELDEN VOOR DEZE OPLEIDING
Meld je aan voor deze opleiding