498

Zoeken

BOL niveau 4

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Niveau 4 | bol | Opleidingsduur 3 jaar | Nieuwveld

HET BEROEP
Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg begeleid je mensen van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking. Je helpt hen op het gebied van wonen, dagbesteding en/of vrije tijd. Afhankelijk van de cliënt en de situatie richt je je op het leren leven met de beperking en het behouden of vergroten van de eigen regie. Je sluit in jouw ondersteuning zoveel mogelijk aan bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Bij de doelgroep waarmee je werkt komt vaak psychiatrische en/of gedragsproblematiek voor. Je werkt in complexe situaties waar veranderingen in gedrag van de cliënt en in de ondersteuningsvragen van de cliënt vaak voorkomen. Daarnaast ben je in staat om werkzaamheden te coördineren en het aanspreekpunt te zijn voor familie, collega’s en andere betrokkenen.

DE OPLEIDING

mbo17_topopleiding_highres_klein

In leerjaar 1 word je breed opgeleid en krijg je vakken die gericht zijn op zorg en op welzijn. Dit geeft je de mogelijkheid om je te oriënteren op het werkveld en de inhoud van het beroep.

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Anatomie
Communicatie
Doelgroepen
Drama
EHBO
Loopbaan en burgerschap
Muziek
Nederlands
Ontwikkelingspsychologie
Persoonlijke verzorging
Rekenen
Tehatex (Tekenen, Handvaardigheid en Textiele werkvormen)

KEUZEDELEN
Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden. Je kunt onder meer kiezen uit Gezonde leefstijl, Verzorgende en Verpleegtechnische handelingen en Expressief talent. Je kunt ook kiezen voor een algemeen keuzedeel als Duits, Internationaal II: werken in het buitenland of Voorbereiding hbo.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
In elk leerjaar heb je beroepspraktijkvorming (bpv). De opleiding is opgebouwd uit lesblokken en blokstages. Je bent dus steeds tien weken op school of op de bpv-plek met een wekelijkse terugkomdag op school. Het uitgangspunt binnen de opleiding is dat je op zoveel mogelijk verschillende plekken praktijkervaring opdoet. Zo word je breed opgeleid en zie je veel van het werkveld. Wisselende diensten en werken in het weekend horen bij dit beroep dus ook bij de stages.

Om te starten met de bpv heb je een verklaring omtrent het gedrag (vog) nodig. Op school krijg je informatie over de aanvraag van de vog.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je kunt je inleven in andere mensen
Je bent geduldig en kunt goed luisteren
Je bent initiatiefrijk
Je kunt samenwerken
Je bent flexibel
Je kunt plannen en organiseren
Je bent creatief
Je kunt verantwoordelijkheid nemen
Je staat open voor feedback

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Je wordt toegelaten als je een afgeronde mavo/vmbo kaderberoepsgerichte leerweg hebt of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo; of een gelijkwaardig diploma. Na aanmelding wordt je uitgenodigd voor een intake.

WAT KUN JE NA DE OPLEIDING DOEN?
Na deze opleiding kun je gaan werken als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of doorstromen naar een  hbo-opleiding.

KOSTEN
Klik hier

MEELOPEN BIJ DEZE OPLEIDING?
Je kunt bij ons meelopen bij deze opleiding. Tijdens zo’n meeloopdag krijg je een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten en de sfeer op school.
Meld je aan voor meelopen

DIRECT AANMELDEN VOOR DEZE OPLEIDING
Meld je aan voor deze opleiding