374

Zoeken

Bouwen & Wonen

Schilder

Niveau 2 | bol/bbl | Opleidingsduur 2 jaar | Goorsedijk Mierlo

HET BEROEP
Als schilder ga je aan de slag bij een bedrijf in de schilders- en onderhoudssector. Je voert werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers in bijvoorbeeld de woningbouw, renovatie, verbouw en het vastgoedonderhoud. Je voert onderhoudsschilderwerk en nieuwbouwschilderwerk uit en schildert zowel binnen- als buitenwerk. Je werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het voorbehandelen van een ondergrond, het aanbrengen van een verfsysteem of het plaatsen van beglazingssystemen plaatsen en afwerken van wanden. Het kan voorkomen dat een ruit moet worden vervangen of dat er een wand moet worden behangen. Soms werk je in de werkplaats, maar meestal ben je op locatie aan het werk. Je voert je werkzaamheden uit onder begeleiding of in een team.

DE OPLEIDING
Tijdens je opleiding leer je hoe je buiten- en binnenschilderwerk onderhoudt. Je leert hoe je nieuwbouwschilderwerk uitvoert, hoe je wanden voorbehandelt en afwerkt. We gaan in op het aanbrengen van lak- of spuitverf en je leert hoe je oud werk verwijdert of herstelt.

mbo16_topopleiding_highres

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Vaktechnische vakken
VCA (veilig werken)
Rekenen
Nederlands
Loopbaan en burgerschap

KEUZEDELEN
Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Dat zijn flexibele onderdelen binnen je opleiding. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
bol

Bij Schildersvakopleiding Peelland volg je praktijklessen en wordt gezorgd voor stageplaatsen bij bedrijven in de regio. Je krijgt daarvoor een stagevergoeding. Je bent 40 uur per week bezig met opleiding en stage.

bbl
Omdat je tegelijk werkt en leert zijn er geen stageperiodes in deze leerweg. Op de dagen waarop je werkt doe je de noodzakelijke praktijkervaring op.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je houdt van schilderen
Je bent geduldig en nauwkeurig
Je hebt geen hoogtevrees
Je bent handig
Je bent niet kleurenblind
Je werkt goed zelfstandig en gemakkelijk samen
Je kunt werken in verschillende omstandigheden
Je ziet graag resultaat van je werk

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Je wordt toegelaten als je een vmbo-diploma of het diploma Entree hebt.

WAT KUN JE NA DE OPLEIDING DOEN?
Na deze opleiding kun je (verder) aan het werk, maar je kunt ook nog kiezen voor de vervolgopleiding op niveau 3: gezel schilder. 

KOSTEN
Klik hier

MEELOPEN BIJ DEZE OPLEIDING?
Je kunt bij ons meelopen bij deze opleiding. Tijdens zo’n meeloopdag krijg je een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten en de sfeer op school.
Meld je aan voor meelopen

DIRECT AANMELDEN VOOR DEZE OPLEIDING
Meld je aan voor deze opleiding