399

Zoeken

Infra

Vakman grond-, water- en wegenbouw

Niveau 2 | bol/bbl | Opleidingsduur 2 jaar | Goorsedijk Mierlo

HET BEROEP
Als vakman grond-, water- en wegenbouw (gww) help je bij de aanleg van rioleringen en wegverhardingen. Ook doe je het grondwerk dat daarvoor nodig is. Meestal doe je dat in samenwerking met een machinist. Als vakman gww ben je bezig met de aanleg en het onderhoud van werk op het gebied van infrastructuur. Je moet daarbij denken aan wegconstructies, bestratingen, waterbouwkundige constructies, oeverconstructies en rioolconstructies. Je voert op locatie het grondwerk uit, zoals het graven van sloten en sleuven en het afwerken van bermen. Samen met andere vaklieden en machinisten werk je vooral in ploegverband. In het team geef je machinisten duidelijke aanwijzingen. Soms bedien je zelf machines: compressoren, pompen en verdichtingsapparatuur. Daarnaast voer je ander grond-, wateren wegenbouwwerk uit dat bij je beroep hoort, zoals voorbereidende werkzaamheden en onderhoud.

DE OPLEIDING
Tijdens de opleiding leer je de algemene basiskennis en vaardigheden van alle (voorbereidende) werkzaamheden die te maken hebben met grond-, water- en wegenbouw.

mbo16_topopleiding_highres

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Vaktechnische vakken
Nederlands
Rekenen
Loopbaan en burgerschap

KEUZEDELEN
Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Dat zijn flexibele onderdelen binnen je opleiding. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
bol
Bij Bouw Infra mensen volg je praktijklessen en Bouw Infra mensen zorgt voor stageplaatsen bij infrabedrijven in de regio. Je krijgt daarvoor een stagevergoeding. Je bent 40 uur per week bezig met opleiding en stage.

bbl
Omdat je tegelijk werkt en leert zijn er geen stageperiodes in deze leerweg. Op de dagen waarop je werkt doe je de noodzakelijke praktijkervaring op.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je bent nauwkeurig
Je kunt samenwerken
Je ziet graag resultaat van je werk
Je vindt het niet erg om te werken in verschillende
(weers-) omstandigheden

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Je wordt toegelaten als je een vmbo-diploma of het diploma Entree hebt.

WAT KUN JE NA DE OPLEIDING DOEN?
Na deze opleiding kun je (verder) aan het werk, maar je kunt ook nog kiezen voor de vervolgopleiding op niveau 3: allround vakman gww.

KOSTEN
Klik hier

MEELOPEN BIJ DEZE OPLEIDING?
Je kunt bij ons meelopen bij deze opleiding. Tijdens zo’n meeloopdag krijg je een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten en de sfeer op school.
Meld je aan voor meelopen

DIRECT AANMELDEN VOOR DEZE OPLEIDING
Meld je aan voor deze opleiding