477

Zoeken

Metaaltechniek

Verspaner

Niveau 2 | bbl | Opleidingsduur 2 jaar | Keizerin Marialaan

HET BEROEP
Als verspaner werk je bij een bedrijf in de metaalproductenindustrie. Je bent daar werkzaam op een afdeling machinaal verspanen voor bijvoorbeeld de machine-, transportmiddelen- en elektrotechnische industrie. Jouw werk is echt precisiewerk: je bent bezig met onder meer frezen, tappen, draaien, vijlen, boren, zagen, schaven en steken. Aan jouw werk worden hoge eisen aan maatvoering en nauwkeurigheid gesteld.

Als verspaner werk je met machines, materialen en gereedschappen. Je werkt volgens werkopdrachten en maakt producten of onderdelen van ferro- of non-ferrometalen. Je werkt vaak zelfstandig en overlegt met je direct leidinggevende over de te verrichten werkzaamheden. Je meet en controleert je werk op verschillende momenten en bewaakt de voortgang van het bewerkingsproces. Na afloop meet en controleer je of jouw product aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet en leg je de meetresultaten vast.

DE OPLEIDING
Tijdens de opleiding leer je hoe je verspanende taken en bewerkingen voorbereidt en uitvoert. Je leert hoe je een machine klaar maakt voor productie en hoe je jouw werk controleert. Je leert vaardigheden als draaien en frezen. Ook leer je hoe je meetresultaten vastlegt, hoe je verspanende bewerkingen afrondt en hoe je apparaten en machines onderhoudt.

WELKE VAKKEN KRIJG JE?
Draaien
Frezen
Boren
Meten
CNC-verspanen (basis)
Nederlands
Rekenen
Loopbaan en burgerschap

KEUZEDELEN
Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Dat zijn flexibele onderdelen binnen je opleiding, bijvoorbeeld Inspelen op innovaties. Met keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

BEROEPSPRAKTIJKVORMING
Omdat je tegelijk werkt en leert zijn er geen stageperiodes in deze leerweg. Op de dagen waarop je werkt doe je de noodzakelijke praktijkervaring op.

IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?
Je wilt graag draai-, frees- of slijpwerk maken
Je houdt van vakmanschap
Je wilt graag een specialist worden
Je bent creatief en nauwkeurig
Je bent kwaliteits- en kostenbewust

WELKE VOOROPLEIDING HEB JE NODIG?
Je wordt toegelaten als je een afgeronde vmbo-opleiding basisberoepsgerichte leerweg hebt, of het diploma Entree. Voor toelating tot een bbl-opleiding geldt dat je een baan voor ten minste 20 uur bij een erkend leerbedrijf hebt. We bieden je graag hulp bij het regelen daarvan. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

WAT KUN JE NA DE OPLEIDING DOEN?
Na deze opleiding kun je (verder) aan het werk, maar je kunt ook doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 3: Allround verspaner

KOSTEN
Klik hier

MEELOPEN BIJ DEZE OPLEIDING?
Je kunt bij ons meelopen bij deze opleiding. Tijdens zo’n meeloopdag krijg je een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten en de sfeer op school.
Meld je aan voor meelopen

DIRECT AANMELDEN VOOR DEZE OPLEIDING
Meld je aan voor deze opleiding