775

Zoeken

Inkopen en aanbesteden

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen streven wij onder meer naar optimale leer- en werkomgevingen, materialen en middelen voor onze studenten, cursisten en medewerkers. Met grote regelmaat investeren wij in gebouwen, inventaris, diensten en goederen.

Inkoopbeleid – informatie voor (toekomstige) leveranciers
ROC Ter AA wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen en mogelijkheden biedt. Dit doen wij door naleving van wet- en regelgeving (aanbestedingswet, aanbestedingsbesluit, Gids Proportionaliteit, Richtsnoer leveringen en diensten en het document klachtenafhandeling bij aanbesteden), inkoopbeleid èn de integriteit van de medewerkers die inkoopbeslissingen nemen met overheidsgelden, goed te waarborgen.

Leveringen, diensten of werken aanbieden?
ROC Ter AA nodigt ondernemers uit die toegelaten willen worden tot de inkoopprocedures van afdeling inkoop. Heeft u als ondernemer interesse? Vul dan via deze link uw verzoek tot toekomstig toeleverancier in. Pas nadat u als een ondernemer aangegeven heeft akkoord te gaan met de algemene inkoopvoorwaarden van ROC Ter AA èn bewezen heeft zorg te dragen voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde aan ROC Ter AA, wordt u op een long-list van afdeling inkoop geplaatst.

Inkoopvoorwaarden
Op onze inkoopcontracten zijn de Algemene FSR Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aan mbo-instellingen van toepassing. Uw algemene (verkoop)voorwaarden zijn niet van kracht.

Download de Algemene FSR Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aan mbo-instellingen.