770

Zoeken

Jaarverslag en Koersboek

In ons jaarverslag laten we onze studenten, medewerkers, opdrachtgevers en relaties zien hoe wij vorm geven aan onderwijs.
In het verslag vindt u de feiten, de resultaten en de cijfers.

Jaarverslag ROC Ter AA
Klik hier voor een volledige versie van het Jaarverslag 2018 ROC Ter AA
Klik hier voor een beknopte versie van het Jaarverslag 2017 ROC Ter AA

Koersboek 2019 – 2024 ROC Ter AA
In ons strategisch plan ‘Koersboek’ vindt u de missie en visie die wij voor de jaren 2019 – 2024 hebben geformuleerd.
In dit Koersboek beschrijven we een door ons gewenste professionele cultuur, wat die betekent voor onze mensen én welke resultaten we hiermee
willen bereiken voor onze studenten en andere stakeholders.
Lees hier de beknopte versie van het Koersboek