1405

Zoeken

Privacy

Cookies
ROC Ter AA gebruikt op deze en andere websites analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ROC Ter AA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Ga voor een uitgebreide toelichting naar de website van Veilig Internetten.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens
Als je bij ons een opleiding volgt slaan wij gegevens over jou op. We gaan op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier met die persoonsgegevens om en we zien erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens bij ROC Ter AA in overeenstemming is met de wet.

Per 25 mei 2018 gelden er in de hele EU nieuwe regels over privacy vanwege de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). ROC Ter AA heeft daarom zijn privacyverklaringen aangepast.

Lees daar meer over op de volgende pagina.