1405

Zoeken

Proclaimer

Als u de website van ROC Ter AA bezoekt gaat u akkoord met het volgende:

Elk gebruik van de inhoud van deze website in de vorm van kopie of op welke andere manier dan ook is voorbehouden aan ROC Ter AA.

De inhoud van de website in tekst, vorm en fotografie alsmede in film is eigendom van ROC Ter AA.

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website in enigerlei vorm te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van ROC Ter AA.

Schade in welke vorm dan ook en eventuele nadelen ten gevolge van de inhoud van deze website of gebruik daarvan zijn voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud en/of het gebruik van deze website alsmede de op deze website voorkomende tekst, vorm, fotografie en film.

ROC Ter AA neemt de zorg voor deze website serieus. Regelmatig zullen aanvullingen en wijzigingen plaatsvinden. Deze proclaimer geldt voor alle wijzigingen in deze website.

Aan onvolledigheden of onjuistheden of fouten in de website kunnen geen rechten ontleend worden.

ROC Ter AA kan de website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. Hieraan kunnen geen rechten verbonden worden.

ROC Ter AA behoudt zich het recht voor de website te monitoren en gebruik te maken van gegevens uit statistieken.

Op deze website zijn buttons en deelbuttons geplaatst om inhoud te delen op diverse social media. Om hier gebruik van te kunnen maken, is ROC Ter AA genoodzaakt cookies te plaatsen op deze website. Bij het bezoeken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. In de privacyverklaring van Facebook (www.facebook.com/policy) en Twitter (www.twitter.com/privacy) wordt aangegeven wat zij met de verkregen persoonsgegevens doen.

Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan deze website of het verzenden van e-mail via deze website zal door ons in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Verkregen informatie zal niet door ons aan derden worden afgestaan of gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is.