Zoeken

Procuratieregeling

De procuratieregeling ROC Ter AA regelt de gedelegeerde bevoegdheid van functionarissen om namens ROC Ter AA verplichtingen met juridische en financiële consequenties jegens derden aan te gaan.

Naast de procuratieregeling bepalen het integriteitbeleid, het jaarplan, administratieve processen, investeringsbegrotingen, opleidingsplannen en functieverantwoordelijkheden de kaders waarbinnen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel procuratieregeling (bijlage) is geregeld welke soorten verplichtingen en tot welke bedragen de functionaris bevoegd is.
Het aangaan van verplichtingen die verder reiken dan hetgeen de leidinggevende in deze regeling is toebedeeld, is voorbehouden aan het College van Bestuur, met inachtneming van hetgeen bepaald is in de statuten van Stichting ROC Ter AA. Verder is een aantal bevoegdheden onderworpen aan de Raad van Toezicht.

Procuratieregeling ROC Ter AA 2013

Procuratietabel 2013