509

Zoeken

College van bestuur

ROC Ter AA wordt geleid door een College van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het vormt het bevoegd gezag van ROC Ter AA.

Lid en Voorzitter College van Bestuur:
Dhr. Igor van Hooff