666

Zoeken

Ondernemingsraad

De leden van de Ondernemingsraad (OR) van ROC Ter AA stellen vast of bepaalde beleidsbeslissingen door mogen gaan.  In andere gevallen mogen ze (ongevraagd) advies geven.
In de OR zitten vertegenwoordigers vanuit het personeel van ROC Ter AA.
De leden zijn gekozen door het personeel. Ze vertegenwoordigen de ondersteunende diensten en de colleges van ROC Ter AA.
Voor informatie kunt u terecht via or@roc-teraa.nl.