511

Zoeken

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA. De Raad benoemt de bestuursleden en is verantwoordelijk voor een goed functionerend bestuur. De Raad van Toezicht adviseert, fungeert als klankbordgroep en moet een aantal besluiten van het bestuur goedkeuren.
Denk daarbij aan het strategisch beleidsplan, de jaarplannen, begroting, jaarrekening en financieel jaarverslag.

De Raad van Toezicht van ROC Ter AA heeft vijf leden:
Dhr. P. van Esch (voorzitter)
Dhr. T. Broeren
Mw. R. van Doorn – van Boxtel
Mw. M. Fiers
Dhr. D. Zoomer