669

Zoeken

Studentenraad

De leden van de Studentenraad (SR) van ROC Ter AA doen enorm hun best om de belangen van alle studenten van ROC Ter AA te behartigen.
In de SR zitten studenten van ROC Ter AA die gekozen zijn door studenten van ROC Ter AA.
Ze vertegenwoordigen alle studenten van alle colleges van ROC Ter AA.

Voor alle informatie kun je terecht via studentenraad@roc-teraa.nl.