628

Zoeken

Kosten

Als je een beroepsopleiding volgt, betaal je – als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent – les- of cursusgeld.

Lesgeld (BOL)
Voor beroepsopleidingen in de BOL (beroepsopleidende leerweg) betaal je (als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent) lesgeld.
Voor schooljaar 2018 – 2019 is dat voor een opleiding in de BOL € 1.155,-.
Het lesgeld wordt geïnd door het Ministerie van OCW.

Cursusgeld (BBL)
Voor beroepsopleidingen in de BBL moet (als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent) cursusgeld betaald worden.
De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de opleiding.
Het cursusgeld voor schooljaar 2018 – 2019:
€ 240,- voor een entreeopleiding (BBL niveau 1) of een basisberoepsopleiding (BBL niveau 2).
€ 582,- voor een vakopleiding BBL niveau 3), middenkaderopleiding of specialistenopleiding (BBL niveau 4).
Het cursusgeld wordt in rekening gebracht door ROC Ter AA.

Overige kosten bij een beroepsopleiding
Daarnaast moet je rekening houden met kosten voor leermiddelen, boeken, gereedschappen en excursies. Als je een beroepsopleiding op niveau 3 of 4 gaat volgen moet je ook rekening houden met de aanschaf van een laptop.

VOOR OUDERS/VERZORGERS
Regeling voorziening leermiddelen
Is het voor u en/of uw gezin moeilijk of onmogelijk om alle kosten van de opleiding van uw zoon/dochter op te brengen? Heeft u onvoldoende financiële middelen om alle leermiddelen voor uw zoon/dochter aan te schaffen?

Het Ministerie van OCW heeft een (tijdelijke) landelijke regeling in het leven geroepen omdat met name 16- en 17-jarige mbo’ers (die een bol-opleiding volgen) in de bestaande wetgeving buiten alle (financiële) regelingen vallen. Dit wordt de ‘Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor studenten uit minimagezinnen’ genoemd.
Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u een aanvraag indienen voor vergoeding van (een gedeelte van) de aan te schaffen leermiddelen.

Wilt u daar meer over weten, klik dan hier.
U vindt de volledige tekst van de regeling én de daarbij horende formulieren die u voor een aanvraag in moet vullen.