471

Zoeken

Beroepsopleidingen op vier niveaus

Bij de mbo-colleges van ROC Ter AA kun je een opleiding volgen op vier niveaus:
entree: Assistentopleiding (assistent)*;
niveau 2: Basisberoepsopleiding (beginnend vakman/vakvrouw);
niveau 3: Vakopleiding (zelfstandig vakman/vakvrouw);
niveau 4: Middenkader- of Specialistenopleiding (middenkaderfunctionaris/specialist).

De opleidingen Entree en opleidingen op niveau 2 duren één tot twee jaar. De opleidingen op niveau 3 en 4 duren twee tot vier jaar. De uiteindelijke studieduur is o.a. afhankelijk van het tempo waarmee jij door je opleiding gaat. Op welk niveau je kunt beginnen hangt af van je vooropleiding.

Van niveau naar niveau…
De niveaus sluiten op elkaar aan. Dat wil zeggen dat je met een diploma op niveau 2 verder kunt gaan met een opleiding op niveau 3 in dezelfde studierichting. Meteen, of later als je eerst een tijd hebt gewerkt.

… of naar het hbo
Met een diploma op niveau 4 kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Vaak kun je vrijstellingen krijgen, zodat de hbo-studie korter wordt.

* ROC Ter AA heeft de entreeopleidingen (diverse richtingen) ondergebracht op één centrale plek. In deze praktijkgerichte opleidingen word je onder intensieve begeleiding voorbereid op een baan of op doorstroom naar een niveau 2 opleiding.