608

Zoeken

Over het mbo

Mbo betekent middelbaar beroepsonderwijs. Het mbo bereidt je voor op de beroepspraktijk. Het is belangrijk dat een opleiding aansluit bij wat de arbeidsmarkt vraagt. Daarom werken onze colleges nauw samen met bedrijven in de regio.

Bij de mbo-colleges van ROC Ter AA leer je dus voor een beroep. Alle vakken en lessen die je volgt, hebben daarmee te maken. Wat je op het mbo leert is bedoeld om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je toekomstige beroep of op een vervolgopleiding op een hoger niveau. Je volgt dan ook een combinatie van theorielessen en praktijklessen. Beroepspraktijkvorming tijdens stage of werk hoort daar ook bij.