613

Zoeken

Stage – beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming (bpv) is een belangrijk onderdeel van een mbo-opleiding, het leren van een vak in de praktijk. Je gaat dus bij een bedrijf of instelling aan de slag.
Dat kan op twee manieren: stagelopen of werken. Om uiteindelijk je diploma te behalen, moet je de bpv met een voldoende afsluiten.

Bpv in een bol- en bbl-opleiding
Kies je voor een BOL-opleiding, dan ga je in vaste periodes van jouw opleiding op bpv.
Dat kan zijn in een blok van een aantal weken, maar het kan ook zijn dat je één of enkele dagen per week stage loopt. Dat is per opleiding verschillend.
Je doet je stage bij een erkend leerbedrijf. Terwijl je stageloopt, merk je hoe alles wat je op school hebt geleerd, in de praktijk werkt. Je doet kennis op van het vak en de praktische vaardigheden die je in het beroep nodig hebt.
Op school krijg je hulp en advies bij het leggen van contact of zoeken naar een goede stageplaats.
Je wordt tijdens de stage begeleid door zowel de school als het leerbedrijf.
Hoe lang je stage duurt, is per opleiding verschillend.

Tijdens de stage krijg je een bpv-werkboek. Hierin staan de opdrachten die je bij het bedrijf of de instelling uitvoert. Jouw praktijkopleider beoordeelt of je de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding goed uitvoert.

Bij een bbl-opleiding heb je (meestal) een arbeidscontract bij een (erkend leer)bedrijf.
Twee dagdelen per week ga je naar school.

Samenwerking met bedrijven in de regio
Voor de beroepspraktijkvorming werken de mbo-colleges van ROC Ter AA nauw samen met bedrijven in de grote regio Helmond – Peelland (en vaak nog verder). In een aantal gevallen gebeurt dat in een vastgelegd samenwerkingsverband.
Een mooi voorbeeld daarvan is BRON (Bedrijven Regionaal Op Niveau).
In BRON werkt het Business College van ROC Ter AA samen met een aantal preferente bedrijven in de regio en met kenniscentrum ECABO.
Het samenwerkingsverband biedt diverse voordelen.

Lees meer over BRON.