8

Zoeken

Voor volwassenen

Wilt u zich bijscholen?

Ook voor volwassenen heeft ROC Ter AA een uitgebreid aanbod mbo-beroepsopleidingen. De meeste volwassenen kiezen voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) waarin u werk combineert met een opleiding. Gedurende de opleiding gaat u bijvoorbeeld één dag per week naar school en daarnaast werkt u minimaal 20 – 24 uur per week in een bedrijf of instelling. Dat kan een betaalde baan zijn, maar ook een stage bij een erkend bedrijf of instelling.

Naast deze mbo-opleidingen biedt ROC Ter AA ook vakgerichte cursussen en  algemeen vormende cursussen. Voor nieuwkomers organiseert ROC Ter AA de Inburgering.

Als u belangstelling heeft voor een beroepsopleiding voor volwassenen en u wilt meer weten over de daarvoor geldende voorwaarden, neem dan contact op ROC Ter AA. Wij maken graag tijd voor een persoonlijk gesprek. Bel ons op 0492 – 507909 (van 8.30 tot 17.00 uur) of mail uw vraag.