1163

Zoeken

Inburgering

Op 1 januari 2013 is de Wet Inburgering veranderd. Als u inburgeringsplichtig bent en u hebt uw beschikking van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op of ná die datum ontvangen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
U moet zelf op zoek naar een inburgeringscursus. Dit wordt niet langer door de gemeentes geregeld.

Met betrekking tot inburgering kennen we op dit moment twee doelgroepen: inburgeringsplichtigen met een beschikking van op of ná 1 januari 2013 en inburgeringsplichtigen met een beschikking van vóór 1 januari 2013.

Bent u een verplichte inburgeraar met een verblijfsvergunning van ná 1 januari 2013?
Bent u inburgeringsplichtig en hebt u op of ná 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning ontvangen (dagtekening van de beschikking van de IND)? Dan geldt voor u de ‘nieuwe’ wet.
Ook dan kunt u bij ROC Ter AA terecht voor een inburgeringscursus. U moet uw cursus zelf betalen. U kunt daarvoor geld lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.inburgeren.nl.

In een intake onderzoeken wij welke cursus het best bij u past.
ROC Ter AA biedt de volgende cursussen aan:
Alfabetisering; als u het Latijnse schrift nog onvoldoende beheerst.
Inburgering; tot niveau A2.
Staatsexamen; tot niveau B1.
Aan het einde van de intake geven wij u een inschatting van hoe lang de cursus/cursussen voor u gaat/gaan duren.

De inburgeringscursus en de staatsexamencursus worden gegeven op onze locatie Keizerin Marialaan 2 in Helmond.
U krijgt drie dagdelen per week les en daarnaast krijgt u de mogelijkheid om een dagdeel per week zelfstandig te komen werken. U zit met gemiddeld zeventien deelnemers in een groep. De inburgeringscursus bereidt u voor op het inburgeringsexamen en de staatsexamencursus bereidt u voor op het staatsexamen I.

De alfabetiseringscursus wordt ook gegeven op onze locatie aan de Keizerin Marialaan 2 in Helmond. Ook hiervoor geldt dat u drie dagdelen per week les krijgt en daarnaast de mogelijkheid krijgt om een dagdeel per week zelfstandig te komen werken. Het gemiddelde aantal deelnemers per groep is dertien.

Het is ook mogelijk om u bij ROC Ter AA voor te bereiden op het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Dit examenonderdeel is verplicht voor mensen die inburgeringsplichtig zijn geworden na 31 december 2014.
Wij bieden deze voorbereiding aan in een aparte module van 11 weken, waarmee wordt gestart als u tussen niveau A1 en niveau A2 in zit. U krijgt twee dagdelen per week les. In een periode van 11 weken kunt u 66 klokuren ONA-lessen volgen, voldoende voor het door DUO vereiste aantal uren van 64. Binnen die 11 weken krijgt u ook een aantal buitenschoolse opdrachten. Deze opdrachten worden door de docent met u voorbereid en nabesproken tijdens de les, maar het is de bedoeling dat u deze opdrachten zelfstandig uitvoert.

Kosten (per 1 juli 2019)
Intake: € 160,00
Inburgeringscursus en staatsexamencursus
Kwartaal 1, 2 en 4: elk kwartaal 11 weken les voor € 950,40.
Kwartaal 3 (waarin de zomervakantie valt): 7 weken les voor € 604,80.

Alfabetiseringscursus
Kwartaal 1, 2 en 4: elk kwartaal 11 weken les voor € 1163,25.
Kwartaal 3 (waarin de zomervakantie valt): 7 weken les voor € 740,25.

ONA
11 weken les voor € 605,00.

Bent u een verplichte inburgeraar met een verblijfsvergunning van vóór 1 januari 2013?
Bent u inburgeringsplichtig, woont u in een van de gemeentes Someren, Asten en Gemert-Bakel en hebt u vóór 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning ontvangen (dagtekening van de beschikking van de IND)? Dan geldt voor u de ‘oude’ wet.
U kunt bij ROC Ter AA een inburgeringscursus volgen.
U kunt zich daarvoor melden bij de klantbegeleider van uw gemeente. De klantbegeleider meldt u dan aan bij ROC Ter AA.

Contactpersoon Inburgering ROC Ter AA:
Teamcoördinator: Mw. D. Westenenk
Telefoon 0492 – 50 79 00
inburgering@roc-teraa.nl

Keurmerk Blik op Werk
Blik op Werk beoordeelt de kwaliteit van de inburgeringscursussen. Als aan alle eisen is voldaan, krijgt de school het Keurmerk Blik op Werk. Daarmee kan de school laten zien dat een taal- of inburgeringscursus van goede kwaliteit is. Voor de inburgeraar is het een voorwaarde om de kosten van zijn inburgeringscursus bij DUO te kunnen lenen. De kwaliteit wordt beoordeeld door middel van een audit. ROC Ter AA voldoet in 2018 aan alle normen die het Keurmerk stelt en heeft zo (opnieuw) het keurmerk ‘Blik op Werk’ behaald.

blik_op_werk-e1384465999288