Zoeken

Inburgering

Op 1 januari 2013 is de Wet Inburgering veranderd. Als u inburgeringsplichtig bent en u hebt uw beschikking van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op of ná die datum ontvangen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
U moet zelf op zoek naar een inburgeringscursus. Dit wordt niet langer door de gemeentes geregeld.

Met betrekking tot inburgering kennen we op dit moment twee doelgroepen: inburgeringsplichtigen met een beschikking van op of ná 1 januari 2013 en inburgeringsplichtigen met een beschikking van vóór 1 januari 2013.

Bent u een verplichte inburgeraar met een verblijfsvergunning van ná 1 januari 2013?
Bent u inburgeringsplichtig en hebt u op of ná 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning ontvangen (dagtekening van de beschikking van de IND)? Dan geldt voor u de ‘nieuwe’ wet.
Ook dan kunt u bij ROC Ter AA terecht voor een inburgeringscursus. U moet uw cursus zelf betalen. U kunt daarvoor geld lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.inburgeren.nl.

In een intake onderzoeken wij welke cursus het best bij u past.
ROC Ter AA biedt de volgende cursussen aan:
Alfabetisering; als u het Latijnse schrift nog onvoldoende beheerst.
Inburgering; tot niveau A2.
Staatsexamen; tot niveau B1.
Aan het einde van de intake geven wij u een inschatting van hoe lang de cursus/cursussen voor u gaat/gaan duren.

De inburgeringscursus en de staatsexamencursus worden gegeven op onze locatie Keizerin Marialaan 2 in Helmond.
U krijgt drie dagdelen per week les en daarnaast krijgt u de mogelijkheid om een dagdeel per week zelfstandig te komen werken. U zit met gemiddeld zeventien deelnemers in een groep. De inburgeringscursus bereidt u voor op het inburgeringsexamen en de staatsexamencursus bereidt u voor op het staatsexamen I.

De alfabetiseringscursus wordt ook gegeven op onze locatie aan de Keizerin Marialaan 2 in Helmond. Ook hiervoor geldt dat u drie dagdelen per week les krijgt en daarnaast de mogelijkheid krijgt om een dagdeel per week zelfstandig te komen werken. Het gemiddelde aantal deelnemers per groep is dertien.

Het is ook mogelijk om u bij ROC Ter AA voor te bereiden op het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Dit examenonderdeel is verplicht voor mensen die inburgeringsplichtig zijn geworden na 31 december 2014.
Wij bieden deze voorbereiding aan in een aparte module, waarmee wordt gestart als u de voorbereiding op de andere onderdelen van het inburgeringsexamen (bijna) hebt afgerond. U krijgt twee dagdelen per week les.

Kosten
Intake: € 160,00

Inburgeringscursus: € 819,00 per kwartaal*
Staatsexamencursus: € 819,00 per kwartaal*
Alfabetiseringscursus: € 1.008,00 per kwartaal*
Voorbereiding ONA: € 498,00 per kwartaal*

Voor deze bedragen hebt u recht op 120 dagdelen les per kalenderjaar (gebaseerd op 40 lesweken).

* U kunt aan het einde van elk kwartaal de keuze maken of u wel of niet door wilt gaan met de cursus.
Als u besluit nog een kwartaal door te gaan, ontvangt u van ons een nieuwe factuur voor het eerstvolgende kwartaal.
Als u besluit te stoppen, wordt u uitgeschreven bij ROC Ter AA en ontvangt u geen nieuwe factuur.

Bent u een verplichte inburgeraar met een verblijfsvergunning van vóór 1 januari 2013?
Bent u inburgeringsplichtig, woont u in een van de gemeentes Someren, Asten en Gemert-Bakel en hebt u vóór 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning ontvangen (dagtekening van de beschikking van de IND)? Dan geldt voor u de ‘oude’ wet.
U kunt bij ROC Ter AA een inburgeringscursus volgen.
U kunt zich daarvoor melden bij de klantbegeleider van uw gemeente. De klantbegeleider meldt u dan aan bij ROC Ter AA.

Contactpersoon Inburgering ROC Ter AA:
Teamcoördinator: Mw. D. Westenenk
Telefoon 0492 – 50 79 00
inburgering@roc-teraa.nl

 

blik_op_werk-e1384465999288